CUỘC THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI TRƯỜNG TH BA TÔ

Trường TH Ba Tô đã đạt giải khuyến khích 

Trường TH Ba Tô đã đạt giải khuyến khích, cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam do Liên Đoàn lao động huyện đoàn Ba Tơ tổ chức.

Bài viết liên quan