LỄ KHÁNH THÀNH GIẾNG NƯỚC SỐ 3 VÀ TẶNG XE ĐẠP CHO HỌC SINH

Lễ khánh thành giếng nước số 3 và tặng xe đạp cho học sinh huyện Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi do gia đình cô: Trương Thị Mỹ Hạnh tài trợ

Bài viết liên quan