NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI, NĂM HỌC 2020-2021

khai giảng năm học mới của trường TH Ba Tô

Thầy và trường TH Ba Tô khai giảng năm học mới với tinh thần vui tươi, hứng khởi đón chào năm học mới

Bài viết liên quan